Відділ освіти Красногвардійської районної у м.Дніпропетровську ради
 
_

Новини


1 лют. 2016
Новини району
БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ!

1 лют. 2016
Про проведення заходів вшанування пам’яті Героїв Крут
В Красногвардійському районі проведено ряд заходів

29 січ. 2016
Змінено порядок призначення допомоги на дітей
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 № 1181 змінено порядок призначення допомоги на дітей

Всі новини

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

Заходи 2014

 

Звіт по виконанню заходів щодо запобігання та протидії корупції за 9 місяців 2014 року

Звіт по виконанню заходів за 2014 рік

Заходи на 2015 рік

Звіт по виконанню заходів за І квартал 2015 року

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДЕРЖАВНИМИ

СЛУЖБОВЦЯМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 

№№

з/п

З а х о д и

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Організаційні заходи

1.1.

Забезпечити виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики

Протягом року

 

 

1.2.

Розгляд на апаратних нарадах завідувача відділу освіти:

1.2.1.

Про підсумки проведення атестації державних службовців у
2014 році

Січень 2015

 

 

1.2.3.

Про основні положення та вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Січень 2015

 

 

1.2.4.

Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2014 року

Лютий 2015

 

 

1.2.5

Про подання декларації державними службовцями

Березень 2015

 

 

1.2.12.

Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2015 року.

Липень 2015

 

 

1.2.13.

Про проведення моніторингу ефективності надання адміністративних послуг державними службовцями відповідно до вимог міжнародних стандартів ІSO 9001-2001

Липень 2015

 

 

1.2.14.

Про стан виконання контрольних документів  та здійснення контролю за виконанням запитів народних депутатів України та депутатів місцевих, районних рад.

Грудень

2015 року

 

 

1.2.21.

Про стан ведення документації у відділі освіти у 2015 році

Грудень 2015

 

 

1.2.22.

Про виконання плану роботи за 2015 рік

Грудень 2015

 

 

1.2.23.

Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», інших законодавчих актів щодо боротьби з корупцією

Грудень 2015

 

 

ІІ. Формування кадрового резерву на посади державних службовців

2.1.

Складання плану роботи з кадровим резервом на посади державних службовців у відділі освіти на 2015 рік

Січень 2015

 

 

2.6.

Формування кадрового резерву на посади державних службовців на 2016 рік

Грудень 2015

 

 

2.7.

Складання плану роботи з кадровим резервом на посади державних службовців відділу освіти на 2016 рік

Грудень 2015

 

 

2.8.

Організація постійної роботи з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, на засадах складання та виконання особистих планів, періодичного навчання та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, участі у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів, стажування, виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву, залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань, розроблення проектів нормативно-правових актів.

Протягом року

 

 

2.9.

Контроль за виконанням плану роботи з кадровим резервом на посади державних службовців за 2015 рік

Протягом року

 

 

2.10.

Контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву

Протягом року

 

 

2.11.

Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів питань щодо якісного складу педагогічних працівників та кадрового резерву на керівну посаду та роботу з кадровим резервом керівних кадрів

Протягом року

 

 

ІІІ. Формування складу державних службовців

3.1.

Аналіз якісного складу державних службовців

Січень 2015

 

 

3.2.

Здійснення добору на державну службу відповідно до вимог Закону України „Про державну службу” та з урахуванням вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

При необхідності

 

 

3.3.

Проведення роботи щодо вивчення особистих, професійних і ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу

При необхідності

 

 

3.5.

Організація погодження призначення на посади керівників навчальних закладів

При необхідності

 

 

3.6.

Внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів державним службовцям, оформлення відповідних записів в трудових книжках

При необхідності

 

 

3.7.

Внесення пропозицій щодо встановлення надбавки за вислугу років до посадового окладу

При необхідності

 

 

3.8.

Забезпечення своєчасної та якісної підготовки документів щодо продовження терміну перебування на державній службі

При необхідності

 

 

3.9.

Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань:

 

 

 

3.9.1.

Якісний і кількісний склад державних службовців

9.01

 

 

3.9.2.

Якісний та кількісний склад працівників, професійне навчання (статистична форма 6-ПВ)

30.01

 

 

3.9.3.

Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів (статистична форма 9-ДС)

07.01

 

 

3.9.7.

Наявність вакантних посад державних службовців

Щомісячно до 5

 

 

3.9.8.

Погодження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву посадових осіб органів місцевого самоврядування (постанова КМУ від 18.10.1999 № 1912)

07.12

 

 

3.9.9.

Робота з резервом керівних кадрів:

- збір інформації;

- навчання

Грудень 2015

 

 

ІV. Запобігання та профілактика корупційних проявів серед державних службовців

4.1.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання всіма державними службовцями декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї за 2014 рік

До 14 квітня 2015

 

 

4.2.

Попередження та реагування на кожний факт порушення державними службовцями вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Протягом року

 

 

4.3.

Надання на виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади» .

Щомісячно

до 5 числа

 

 

V. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

5.2.

Здійснення добору кандидатур для навчання у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

I півріччя 2015

 

 

5.3.

Проведення аналізу потреби у професійному навчанні державних службовців у 2015 році

Жовтень-грудень 2015

 

 

5.4.

Надання пропозицій щодо направлення державних службовців для підвищення кваліфікації до Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Протягом року

 

 

VІ. Організація роботи зі зверненнями громадян

6.1.

Організація та проведення особистого прийому громадян з особистих питань керівниками структурних підрозділів

За графіком

 

 

6.2.

Організація роботи зі зверненнями громадян

Постійно

 

 

6.3.

Узагальнення інформації про стан виконання Закону України “Про звернення громадян” у районі

Щокварталь-но до 5 січня та до 5 липня

 

 

І. Організація роботи з реалізації  Закону України «Про доступ до публічної інформації»

7.1.

Організація роботи з підготовки відповідей на інформаційні запити відносно публічної інформації, яка створена, отримана або знаходиться у володінні відділу освіти з дотриманням строків розгляду запитів на інформацію, передбачених ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Постійно

 

 

7.2

Оприлюднення публічної інформації, передбаченої ч.1 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка створена, отримана або знаходиться у володінні відділу освіти на власному веб-сайті.

Постійно