Відділ освіти Красногвардійської районної у м.Дніпропетровську ради
 
_

Новини


1 лют. 2016
Новини району
БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ!

1 лют. 2016
Про проведення заходів вшанування пам’яті Героїв Крут
В Красногвардійському районі проведено ряд заходів

29 січ. 2016
Змінено порядок призначення допомоги на дітей
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 № 1181 змінено порядок призначення допомоги на дітей

Всі новини

Адміністративні послуги

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

Атестація педагогічних працівників  навчальних закладів  Красногвардійського району з присвоєнням відповідної кваліфікаційної категорії та/або звання та видачею атестаційного листа

 

Відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

 

Інформація про відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

1.

Місцезнаходження відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

49064, м. Дніпропетровськ, п-т Калініна, 27а

 

2.

Режим роботи відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

Пн.-Чт.- з 900 до 1800

Пт. - з 900 до 1645

Обідня перерва - з 1300 до 1400

3.

Тел/факс, Е-mail відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

Тел../факс 42 – 35 - 76

Е-mail: [email protected]

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

ст. 27 ЗУ «Про загальну середню освіту», ст. 32 ЗУ «Про дошкільну освіту», ст. 25 ЗУ «Про позашкільну освіту»

5.

Акти КМУ

______

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2012 №930

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.01.2011 № 1/9-34 “Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти”.

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Наказ відділу освіти щодо проведення  атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Чергова атестація – один раз на п’ять років,

Позачергова – не раніш як через  два роки після присвоєння попередньої категорії.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Від педагогічних працівників:

- заяви про позачергову атестацію;

- заяви про перенесення строку атестації.

Від керівників навчальних закладів:

- списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

- подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

- подання на позачергову атестацію педагогічних працівників, які знизили рівень професійної діяльності;

- характеристика діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період, яка повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Щороку до 10 жовтня подаються списки педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації, заяви про позачергову атестацію, про перенесення чергової атестації, подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії або педагогічного звання, подання на позачергову атестацію педагогічних працівників, які знизили рівень професійної діяльності. Характеристика діяльності педагогічного працівника в між атестаційний період подається до 1 березня до атестаційної комісії.

Спосіб подання – особисто.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

12.

Строк надання адміністративної послуги

до 10 квітня

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність вимогам Типового положення про атестацію педагогічних працівників, відсутність свідоцтва про проходження курсової підготовки, відсутність стажу роботи 3 роки.

14.

Результат надання адміністративної послуги

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше 3 днів після атестації видається йому під підпис.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

                            Атестація  навчальних закладів  Красногвардійського району

 

Відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

 

Інформація про відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

1.

Місцезнаходження відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

49064, м. Дніпропетровськ, п-т Калініна, 27а

 

 

2.

Режим роботи відділу освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

Пн.-Чт.- з 900 до 1800

Пт. - з 900 до 1645

Обідня перерва - з 1300 до 1400

3.

Тел/факс, Е-mail  відділу освіти  Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

Тел../факс 42 – 35 - 76

Е-mail: [email protected]

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про освіту» (п.2 ст.14),

Закон України «Про  загальну середню освіту» (ст.40 п.3),

Закон України «Про  дошкільну освіту» (ст.18),

 Закон України «Про позашкільну  освіту»(ст.10 п.5)

5.

Акти КМУ

______

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОН України від  24.07.2001 № 533 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 №658) «Про  Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

                     ________________

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Згідно перспективного плану проведення державної атестації навчальних закладів району (один раз на 10 років).

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом  МОН України від  24.07.2001 № 533 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 №658)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

- Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад.

- Робоча програма діяльності експертної комісії (доводиться до керівників навчальних закладів за місяць до початку експертизи)

- Наказ відділу освіти про створення атестаційної експертної комісії

- Копії навчальних планів

- Копії установчих документів

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто керівником навчального закладу

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно

12.

Строк надання адміністративної послуги

- строк надання послуги  - 15 днів;

- експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після завершення роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу;

- акт атестаційної експертизи подається керівнику навчального закладу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

__________

14.

Результат надання адміністративної послуги

Одержувач отримує наказ,  акт атестаційної експертизи. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально- виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.

 

15.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то експертна рада призначає експертну комісію у новому складі та в погоджений з навчальним закладом термін проводить повторну експертизу. Висновки цієї експертизи є остаточними.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 

                Видача довідок про стаж та час (період) роботи; про доходи за останній звітний період

 

Відділ освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

49064, м. Дніпропетровськ, п-т Калініна, 27а

 

2

Інформація щодо режиму роботи

Пн.-Чт.- з 900 до 1800

Пт. - з 900 до 1645

Обідня перерва - з 1300 до 1400

3

Телефон/факс, адреса електронної пошти

Тел../факс 42 – 35 - 76

Е-mail: [email protected]

 

Нормативні акти якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс законів про працю України  ст.49

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

Закон України "Про звернення громадян» ст.20

5

Акти Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та від 27.06.2007 р. №494 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади".

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Письмове звернення  особи

9

Вичерпний перелік документів, необхідний для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Фізична  особа, яка потребує  видачі довідки щодо стажу роботи, архівної довідки з кадрових питань, особисто (через уповноважену особу) звертається до відділу освіти, де залишає запит для наведення довідки щодо стажу роботи, архівної довідки з кадрових питань; у разі письмового звернення заявникові необхідно написати запит довільної форми, в якій детально викласти суть питання.

До запиту (письмового звернення) заявник додає:

  • ксерокопію першої сторінки паспорту;
  • ксерокопію трудової книжки за той період, відомості про який потрібно буде викласти у довідці.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Письмовий запит, ксерокопію першої сторінки паспорту; ксерокопію трудової книжки за той період, відомості про який потрібно буде викласти у довідці.

 

11

Платність (безоплатність) адміністративної послуги

Послуга надається безоплатно

12

Строк надання адміністративної послуги

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про звернення громадян" письмові звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. У разі, якщо для наведення довідки щодо стажу роботи, архівної довідки з кадрових питань необхідно провести додаткові пошукові дії, термін розгляду може бути збільшений, але не більше ніж до сорока п'яти днів.

 

13

Перелік підстав для  відмови  у наданні  адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі довідки щодо стажу роботи, архівної довідки з кадрових питань є:

  • недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання довідки щодо стажу роботи, архівної довідки з кадрових питань;
  • відсутність на зберіганні у відділі освіти документів, щодо яких звернувся заявник.

 

14

Результати надання адміністративної послуги

Відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. №16 „Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій” довідки щодо стажу роботи, архівні довідки з кадрових питань складаються за встановленою формою на бланках для листів відділу освіти на підставі оригіналів та засвідчених копій документів, які зберігаються у відділі, із зазначенням пошукових даних документів. Довідка щодо стажу роботи, архівна довідки з кадрових питань, довідка про доходи підписується завідувачем відділу освіти, засвідчується гербовою печаткою відділу освіти, має  дату видачі та реєстраційний номер.

 

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

У разі недотримання стандарту заявник має право подати скаргу на дії особи, яка підготувала довідку, завідувачу відділу освіти або до суду. Реєстрація та розгляд скарг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

17

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється шляхом видачі нового документа, який одержувач послуги отримує безоплатно. У випадку надання заявнику недостовірної інформації або інформації, яка містить завідомо неправдиві відомості, збитки можуть бути стягнуті з особи, яка відповідає за надання адміністративної послуги, у порядку, встановленому законодавством України.