Відділ освіти Красногвардійської районної у м.Дніпропетровську ради
 
_

Новини


1 лют. 2016
Новини району
БАЖАЄМО УСПІХІВ ТА ПЕРЕМОГ!

1 лют. 2016
Про проведення заходів вшанування пам’яті Героїв Крут
В Красногвардійському районі проведено ряд заходів

29 січ. 2016
Змінено порядок призначення допомоги на дітей
Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.12.2015 № 1181 змінено порядок призначення допомоги на дітей

Всі новини

Організація харчування

ДОПОВІДЬ

щодо виконання Закону України «Про дошкільну освіту»

в частині створення належних умов харчування дітей

у дошкільних навчальних закладах

 

 

У відділі освіти Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради ведеться системна та цілеспрямована робота по додержанню вимог чинного законодавства в частині створення належних умов харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Це питання регулюється 2 Законами України, та 12 іншими нормативно-правовими документами.

Насамперед, розглянемо, що було зроблено в 2013-2014 навчальному році.

У 19 дошкільних навчальних закладах Красногвардійського району виховується 3360 дітей, в тому числі  472 дитини пільгових категорій, з них:

8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

164 дитини з багатодітних сімей (2 переселенці);

38 дітей з малозабезпечених сімей;

11 дітей-чорнобильців;

237 дітей з вадами, що відвідують спеціалізовані груп;

14 дітей, батьки яких є учасниками АТО.

Для дітей пільгових категорій нарахування за харчування здійснюється згідно чинного законодавства:

-розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

-від плати за харчування дітей звільняються:

- батьки, або особи, що їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

- батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти з вадами, що відвідують спеціалізовані групи;

- діти, батьки яких є учасниками АТО.

В 2013 році вартість харчування складала: 11,38 грн. для дітей раннього вік); 13,48 грн. для дітей дошкільного віку.                                                    

У 2014 році  вартість харчування складала: 11,76 грн. на день на одну дитину раннього віку, 13,94 грн. на день на одну дитину дошкільного віку.

Враховуючи клопотання батьків дітей дошкільних навчальних закладів, рівень підвищення цін на основні групи продовольчих товарів,  з метою покращення якості та повноцінності харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району з 01.09.2014р. благодійні батьківські кошти було підвищено на 2 грн. що склало: 13,76 грн. для дітей раннього віку та  15,94 грн. для дітей дошкільного віку.

Відділом освіти, навчальними закладами району проводиться контроль за замовленням та прийняттям до ДНЗ безпечних, якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержанням умов і термінів їх зберігання, технологією виготовлення страв, виконання норм харчування.

Виконання норм харчування по району складає 77%, найменше виконуються норми по рибі, сиру твердому, фруктах, соках.

 

Особисту відповідальність за організацію повноцінного і якісного харчування дітей та за своєчасне надходження батьківської платні покладено на керівників дошкільних навчальних закладів. Забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у дошкільних навчальних закладах  можливо при збільшенні бюджетного фінансування та залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавства. 

 

У відповідності з річним планом роботи відділу освіти Красногвардійської районної у м. Дніпропетровську ради з метою вивчення організації харчування дітей у ДНЗ району здійснені перевірки в листопаді у дошкільному навчальному закладі № 349 та дошкільному відділенні НВК         № 102, а також внепланові перевірки в ДНЗ № 40 (в лютому), № 158 (в квітні).

 

Питання, що підлягали перевірці і аналізу:

1. Відповідність діяльності дошкільних навчальних закладів нормативно – правовим документам, а саме: ст. 35 п.1,4,5  Закону України « Про дошкільну освіту», п.п.27,28 «Положення  про дошкільний навчальний заклад», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» затвердженої наказом  МОН  і  МОЗ  України  від 17.04.2006 р. № 298/227.

2. Стан ведення документації згідно номенклатури справ.

3. Дотримання санітарно – гігієнічних умов на харчоблоці. Комплектація кваліфікованими кадрами харчоблоку відповідно штатного розкладу.

4. Різноманітність харчування.

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району регламентується Законом України « Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом ДНЗ. Завідувачі та медичні працівники  в своїй роботі з даного питання керуються відомчими документами, інструкціями, рекомендаціями МОН, МОЗ України.

         Документація з питань харчування у наявності згідно номенклатури справ. Забезпечений належний стан ведення журналів бракеражу сирої та  готової продукції, журналу обліку продуктів харчування відповідно до «Інструкції з організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах». Усі журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, заповнюються своєчасно.       

Працівники харчоблоків знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спеодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація ( накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у кожному закладі на харчоблоках оформлені відповідно до сучасних вимог куточки кухарів.   

         Для забезпечення дітей різноманітним харчуванням у ДНЗ дотримуються примірного двотижневого меню. З урахуванням перспективного меню щодня складається меню-розгортка, яка затверджена завідувачем ДНЗ.     

У ДНЗ організовано чергування відповідальних осіб на харчоблоці, якими здійснюється контроль за закладкою продуктів, виконання натуральних норм, видача страв по групах. Результати контролю заносяться у Журнал обліку виконання норм  з підписом відповідальної особи.

Продукти харчування у дошкільних закладах зберігаються у коморі, на харчоблоці, овочесховищі відповідно до умов їх  зберігання  при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Терміни реалізації продуктів виконуються чітко. Продукти, що швидко псуються, використовуються тільки у терміни, зазначені у накладній відомості. Щоденно відбираються добові проби страв, які зберігаються у спеціальній тарі в холодильнику. Перевіркою встановлено, що режим харчування у кожній віковій групі ДНЗ дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується  питний режим.    

         Проаналізувавши  роботу  перевірених дошкільних навчальних закладів щодо організації харчування дітей можно зробити висновок, що рівень організації роботи у них  відповідає нормативним вимогам. Пропозиції завідувачам дошкільними навчальними закладами:

- здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог щодо організації харчування дітей відповідно ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», п.п. 27, 28  «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Інструкції з організації  харчування дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах», затвердженої  МОН і МОЗ  України  від 17.04.2006 р. № 298 / 227.

Протягом року по відділу освіти видані накази щодо організації харчування дітей в ДНЗ:

- в лютому № 57 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», № 54 «Про визначення розміру та порядку оплати за харчування в ДНЗ»;

- в травні № 140 «Про оздоровлення дітей дошкільного віку влітку  2014р.», № 213 «Про надання дозволу щодо збільшення додаткових батьківських коштів на придбання додаткових продуктів харчування для покращення якості та повноцінності харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах»,

- в вересні: № 225 «Про порядок оплати додаткових батьківських коштів для повноцінного харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах»,

- в листопаді: № 261 «Про організацію безоплатного  харчування дітей, батьки яких є учасниками АТО, у навчальних закладах».

З керівниками дошкільних навчальних закладів проводились наради щодо організації харчування дітей в ДНЗ в січні, квітні серпні, листопаді.

Таким чином, проведена робота сприяла створенню належних умов харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Проте, існує ряд проблем, що що потребують нагального вирішення.

А саме, у зв’язку  з невідповідністю грошових та натуральних норм, передбачених для харчування дітей у ДНЗ, забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у дошкільних навчальних закладах  можливо при збільшенні бюджетного фінансування та залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавства. 

Актуальним є питання введення посади медичної сестри з дієтичного харчування, що дало б  можливість медичним працівникам більше часу приділяти дітям, частіше бути в групах, проводити більш якісно ранковий прийом дітей, профілактичній та освітній роботі з учасниками навчально-виховного процесу.

Для  поліпшення  матеріально-технічної бази харчоблоків заплановано:

в ДНЗ № 162 – ремонт кровлі харчоблоку;

в ДНЗ № 26- заміна газової пліти на електричну;

в ДНЗ № 221, № 277 – ремонт системи холодного та гарячого водопостачання;

в ДНЗ № 158 - ремонт системи електропостачання.

 

 

 

Завідувач відділу освіти                                                        О.Ю.ЛОЗОВА